رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت یکی از متخلفان انتخابات ریاست جمهوری در بهشهر

بازداشت یکی از متخلفان انتخابات ریاست جمهوری در بهشهر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر: شخصی که در یکی از شعب اخذ رای شهرستان بهشهر در حال فعالیت برای تبلیغ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، بازداشت شد.

بازداشت یکی از متخلفان انتخابات ریاست جمهوری در بهشهر

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر:
شخصی که در یکی از شعب اخذ رای شهرستان بهشهر در حال فعالیت برای تبلیغ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، بازداشت شد.