رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در چه صورت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به دور دوم کشیده می شود؟

در چه صورت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به دور دوم کشیده می شود؟ با توجه به تعداد نفراتی که می‌توانند در انتخابات شرکت کند اگر نامزدی ۱۶ میلیون به اضافه یک رأی به سبد آرایش ریخته شده باشد، رئیس‌جمهور می‌شود و الا باید در دور دوم انتخابات با نامزد دارای رتبه دوم در جلب آراء […]

در چه صورت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به دور دوم کشیده می شود؟

با توجه به تعداد نفراتی که می‌توانند در انتخابات شرکت کند اگر نامزدی ۱۶ میلیون به اضافه یک رأی به سبد آرایش ریخته شده باشد، رئیس‌جمهور می‌شود و الا باید در دور دوم انتخابات با نامزد دارای رتبه دوم در جلب آراء رقابت کند.

به عبارت دیگر، کسی در دور اول رئیس‌جمهور می‌شود که یک رأی بیشتر از مجموع آرای نامزدهای دیگر و آرا باطله به دست آورده باشد.


جدیدترین خبرها