رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاضلی، جامعه شناس: تندرو‌ها بین خودشان به توافق نرسیدند؛ فکر کنید بخواهند با اکثریت جامعه ایران و جهان به توافق برسند

فاضلی، جامعه شناس: تندرو‌ها بین خودشان به توافق نرسیدند؛ فکر کنید بخواهند با اکثریت جامعه ایران و جهان به توافق برسند محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: اگر خواستید بدانید ‌تندروها⁩ تا چه اندازه برای ایران خطرناک هستند به این دقت کنید که بین خودشان به توافق و تفاهم نرسیدند. فکر کنید بخواهند با اکثریت جامعه […]

فاضلی، جامعه شناس: تندرو‌ها بین خودشان به توافق نرسیدند؛ فکر کنید بخواهند با اکثریت جامعه ایران و جهان به توافق برسند

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت: اگر خواستید بدانید ‌تندروها⁩ تا چه اندازه برای ایران خطرناک هستند به این دقت کنید که بین خودشان به توافق و تفاهم نرسیدند. فکر کنید بخواهند با اکثریت جامعه ایران و جهان به توافق برسند.


جدیدترین خبرها