رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زیدآبادی: در دور دوم انتخابات مسئولیت تراژیکی به دوش آنهایی است که از حضور در انتخابات فراری بودند!

زیدآبادی: در دور دوم انتخابات مسئولیت تراژیکی به دوش آنهایی است که از حضور در انتخابات فراری بودند! احمد زیدآبادی فعال سیاسی و روزنامه نگار در مطلبی کوتاه با عنوان «مسئولیت تراژیک و ناخواسته!» نوشت: دیگر مسجل شده است که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند. این “دور دوم” چه […]

زیدآبادی: در دور دوم انتخابات مسئولیت تراژیکی به دوش آنهایی است که از حضور در انتخابات فراری بودند!

احمد زیدآبادی فعال سیاسی و روزنامه نگار در مطلبی کوتاه با عنوان «مسئولیت تراژیک و ناخواسته!» نوشت: دیگر مسجل شده است که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند.

این “دور دوم” چه مسئولیت ناخواسته، سنگین، هولناک و تراژیکی به دوش آن دسته از منتقدان وضع موجود گذاشت که به انحاء مختلف از زیر بار حضور در انتخابات فراری بودند!


جدیدترین خبرها