رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران: در صورت حمله به لبنان مشارکت کامل همه جبهه‌های مقاومت روی میز است

ایران: در صورت حمله به لبنان مشارکت کامل همه جبهه‌های مقاومت روی میز است نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل: اگرچه ایران تبلیغات اسراییل مبنی بر قصد حمله به لبنان را جنگ روانی می‌داند اما در صورت دست زدن به یک تهاجم نظامی تمام عیار، جنگی نابودکننده رخ خواهد داد. تمام گزینه‌ها، از جمله […]

ایران: در صورت حمله به لبنان مشارکت کامل همه جبهه‌های مقاومت روی میز است

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل:
اگرچه ایران تبلیغات اسراییل مبنی بر قصد حمله به لبنان را جنگ روانی می‌داند اما در صورت دست زدن به یک تهاجم نظامی تمام عیار، جنگی نابودکننده رخ خواهد داد.

تمام گزینه‌ها، از جمله مشارکت کامل همه جبهه‌های مقاومت روی میز است.


جدیدترین خبرها