رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله شدید کانال امنیتی قاصم مدیا به سعید جلیلی

حمله شدید کانال امنیتی قاصم مدیا به سعید جلیلی قاصم مدیا نوشت: سعید جلیلی به دلیل طمع یا مشورت اشتباه اطرافیان موجب شکست مفتضحانه جبهه انقلاب شد. جلیلی در چاه منصوری، ثابتی و رسایی افتاد. آیا جلیلی شهامت عذرخواهی از مردم و ولی فقیه را دارد؟

حمله شدید کانال امنیتی قاصم مدیا به سعید جلیلی

قاصم مدیا نوشت:

سعید جلیلی به دلیل طمع یا مشورت اشتباه اطرافیان موجب شکست مفتضحانه جبهه انقلاب شد.

جلیلی در چاه منصوری، ثابتی و رسایی افتاد.

آیا جلیلی شهامت عذرخواهی از مردم و ولی فقیه را دارد؟