رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان رسمی انتخابات/ اعلام نتایج نهایی

پایان رسمی انتخابات/ اعلام نتایج نهایی سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کرد: آرا شمارش شده تاکنون:۳۰.۵۳۰.۱۵۷  رای ☝️ پزشکیان: ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رای ☝️ جلیلی: ۱۳.۵۳۸.۱۷۹ رای

پایان رسمی انتخابات/ اعلام نتایج نهایی

سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کرد:
آرا شمارش شده تاکنون:۳۰.۵۳۰.۱۵۷  رای
☝️ پزشکیان: ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رای
☝️ جلیلی: ۱۳.۵۳۸.۱۷۹ رای