رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امسال هم ارز اربعین بصورت دینار به زائران پرداخت می‌شود

امسال هم ارز اربعین بصورت دینار به زائران پرداخت می‌شود رئیس‌کل بانک‌مرکزی: امسال نیز در پرداخت ارز اربعین به زائران متقاضی، هیچ مشکلی وجود ندارد. زائران محترم اربعین حسینی امسال هم می‌توانند از طریق شعب منتخب شبکه بانکی در تمام شهرها و روستاها، ارز لازم را برای سفر اربعین بصورت دینار دریافت کنند.

امسال هم ارز اربعین بصورت دینار به زائران پرداخت می‌شود

رئیس‌کل بانک‌مرکزی:
امسال نیز در پرداخت ارز اربعین به زائران متقاضی، هیچ مشکلی وجود ندارد.

زائران محترم اربعین حسینی امسال هم می‌توانند از طریق شعب منتخب شبکه بانکی در تمام شهرها و روستاها، ارز لازم را برای سفر اربعین بصورت دینار دریافت کنند.