رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زیدآبادی: اصولگرایان خودشان را سرزنش کنند

زیدآبادی: اصولگرایان خودشان را سرزنش کنند/ اگر به جای سعید جلیلی با آن اطرافیان بی‌نزاکت، یک چهرۀ معقول‌تر را به صحنه می‌فرستادند سرنوشت انتخابات به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد احمد زیدآبادی در مطلبی با عنوان «خود کرده را…» نوشت: اصولگرایان بی‌دلیل مردم رأی دهنده را سرزنش می‌کنند. در درجۀ اول، آنها خودشان مسئول شکست‌شان هستند. […]

زیدآبادی: اصولگرایان خودشان را سرزنش کنند/ اگر به جای سعید جلیلی با آن اطرافیان بی‌نزاکت، یک چهرۀ معقول‌تر را به صحنه می‌فرستادند سرنوشت انتخابات به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد

احمد زیدآبادی در مطلبی با عنوان «خود کرده را…» نوشت:
اصولگرایان بی‌دلیل مردم رأی دهنده را سرزنش می‌کنند. در درجۀ اول، آنها خودشان مسئول شکست‌شان هستند. اگر به جای سعید جلیلی با آن اطرافیان و حامیان هراس‌انگیز و بعضاً بی‌نزاکت و قلدرمآب یک چهرۀ معقول‌تر و معتدل‌تر از جناح خودشان را به صحنه می‌فرستادند، به احتمال زیاد سرنوشت انتخابات به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

از قدیم گفته‌اند: خودکرده را تدبیر نیست. و یا به قول قرآن: فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. بچشید آنچه را اندوختید!


جدیدترین خبرها