تصویر: واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران...

ادامه مطلب ...