مایاکلا هولمگرن اولین فرد مبتلا به سندرم داون در رقابتهای دختر شایسته...

ادامه مطلب ...