قاسم تقی‌زاده خامسی به عنوان شهردار جدید شهر مشهد انتخاب شد...

ادامه مطلب ...