قبایل بنی‌تمیم با محمد بن سلمان بیعت نمی‌کنند؛ زیرنویس این خبر مهم سبب شد مقامات...

ادامه مطلب ...