لاوروف در کنفرانس مشترک با همتاي سعودي:

ادامه مطلب ...