اینستاگرام از امروز امکان ارسال لایو ‌ویدیوها توسط دایرکت را اجرایی کرد...

ادامه مطلب ...