لحظه اصابت رعد و برق به پسر بچه ۱۲ ساله در آرژانتین؛ پسر بچه جان سالم به در برد!...

ادامه مطلب ...