بر اساس بخشنامه دولت، حقوق ماهانه زیر ۲ میلیون تومان معاف از مالیات شد...

ادامه مطلب ...