۴۰۰ کامیون هندوانه در مرز مهران در گرمای بیش از ۵۰ درجه...

ادامه مطلب ...