رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفراندوم در ترکیه

دنيا آخر نمیشود فقط بشر تمام می شود آنهم به دست خودش!  صادق هدایت

دنيا آخر نمیشود فقط بشر تمام می شود آنهم به دست خودش!  صادق هدایت