رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم رونمایی از مستند پرزیدنت آکتور سینما در دانشگاه شریف

پس از لغو مراسم رونمایی از مستند پرزیدنت آکتور سینما در دانشگاه شریف، مراسم رونمایی امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد

پس از لغو مراسم رونمایی از مستند پرزیدنت آکتور سینما در دانشگاه شریف، مراسم رونمایی امروز دوشنبه ۲۸ فروردین در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد