رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صرفا جهت اطلاع

درروزهای اخیر ویدیو کلیپی درفضای مجازی منتشرشده که عده ای ازنمازگزاران اردنی را نشان می دهد که درمسیر نمازجمعه برروی تصاویر رهبران سیاسی ومذهبی ایران،عراق و لبنان قدم میگذارند و توهین میکنند

درروزهای اخیر ویدیو کلیپی درفضای مجازی منتشرشده که عده ای ازنمازگزاران اردنی را نشان می دهد که درمسیر نمازجمعه برروی تصاویر رهبران سیاسی ومذهبی ایران،عراق و لبنان قدم میگذارند و توهین میکنند