رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مذاکره برای اتصال شبکه شتاب ایران به مسترکارت

رییس کل بانک مرکزی: برای اتصال شبکه شتاب ایران به مسترکارت در حال مذاکره هستیم. به آذربایجان و ترکیه امسال متصل می‌شویم

رییس کل بانک مرکزی: برای اتصال شبکه شتاب ایران به مسترکارت در حال مذاکره هستیم. به آذربایجان و ترکیه امسال متصل می‌شویم