رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبخت، سخنگوی دولت در رابطه با قطع تماس صوتی تلگرام

نوبخت، سخنگوی دولت: قطع تماس صوتی تلگرام خارج از دولت انجام شد مسئولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند

نوبخت، سخنگوی دولت:
قطع تماس صوتی تلگرام خارج از دولت انجام شد مسئولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند