رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت‌وهمراه قابلیت تماس رایگان مسدود شد

وزیر ارتباطات: ابتدا به تلگرام اجازه ارائه تماس رایگان را دادیم اما دیروز با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت‌وهمراه این قابلیت مسدود شد  

وزیر ارتباطات: ابتدا به تلگرام اجازه ارائه تماس رایگان را دادیم اما دیروز با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت‌وهمراه این قابلیت مسدود شد