رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ بامداد امروز گفت ایران به روح برجام پایبند نمانده

ترامپ بامداد امروز، ۴٨ ساعت پس از اینکه وزارت خارجه اش اعلام کرد ایران به برجام پایبند بوده، گفت ایران به روح برجام پایبند نمانده

ترامپ بامداد امروز، ۴٨ ساعت پس از اینکه وزارت خارجه اش اعلام کرد ایران به برجام پایبند بوده، گفت ایران به روح برجام پایبند نمانده