رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری یک فرد ۲۸ ساله در ارتباط با حمله به کاروان تیم دورتموند

دادستانی آلمان می‌گوید یک فرد ۲۸ ساله را در ارتباط با حمله به کاروان تیم دورتموند بازداشت کرده است

دادستانی آلمان می‌گوید یک فرد ۲۸ ساله را در ارتباط با حمله به کاروان تیم دورتموند بازداشت کرده است