رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده ناجا: در صورت برگزاری هر گونه میتینگ بدون مجوز، پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد

فرمانده ناجا برگزاری هرگونه تجمع ومیتینگ‌های انتخاباتی را نیازمند اخذ مجوز دانست و تاکید کرد: در صورت برگزاری هر گونه میتینگ بدون مجوز، پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد

فرمانده ناجا برگزاری هرگونه تجمع ومیتینگ‌های انتخاباتی را نیازمند اخذ مجوز دانست و تاکید کرد: در صورت برگزاری هر گونه میتینگ بدون مجوز، پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد