رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین واکنش عبدالرضا داوری پس از اعلام رسمی اسامی تائید صلاحید شدگان

اولین واکنش عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی نژاد)  ۳۶ ساعت پس از اعلام رسمی اسامی تائید صلاحید شدگان: دل بستن به حکم حکومتی برای بازگشت دکتر احمدی نژاد فقط از نشناختن مناسبات حاکم بر می آید.( تصویر توییت در ادامه مطلب)

اولین واکنش عبدالرضا داوری (از نزدیکان احمدی نژاد)  ۳۶ ساعت پس از اعلام رسمی اسامی تائید صلاحید شدگان:

دل بستن به حکم حکومتی برای بازگشت دکتر احمدی نژاد فقط از نشناختن مناسبات حاکم بر می آید.( تصویر توییت در ادامه مطلب)


جدیدترین خبرها