رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیستم مکالمه صوتی تلگرام به اذعان همه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خلاف امنیت کشور بود

دادستان کل کشور: سیستم مکالمه صوتی تلگرام به اذعان همه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خلاف امنیت کشور بود

دادستان کل کشور:
سیستم مکالمه صوتی تلگرام به اذعان همه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خلاف امنیت کشور بود


جدیدترین خبرها