رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علامت ضدسگ روی باتری گلکسی اس ۸ به چه معناست؟

  این یعنی: باتری گوشی اصلاً اسباب بازی خوبی برای گاز گرفتن توسط سگ خانگی شما نیست و مواد موجود در داخل آن برای حیوان محبوب شما سمی به حساب می‌آید

 

این یعنی: باتری گوشی اصلاً اسباب بازی خوبی برای گاز گرفتن توسط سگ خانگی شما نیست و مواد موجود در داخل آن برای حیوان محبوب شما سمی به حساب می‌آید