رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یزد امروز بدون پلیس اداره می شود

  بانصب تعداد زیادی دوربین های مداربسته به صورت آزمایشی تمامی مسیرهاازطریق دوربین دراتاق کنترل مراقبت می شود

 

بانصب تعداد زیادی دوربین های مداربسته به صورت آزمایشی تمامی مسیرهاازطریق دوربین دراتاق کنترل مراقبت می شود


جدیدترین خبرها