رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس برتر World Press Photo Award

تصویری که می بینید به عنوان عکس برتر World Press Photo Award انتخاب شد عکس مربوط میشه به تراکم بیش از حد زندانی در زندانهای فیلیپین عکاس: Noel Celis از خبرگزاری اسوشیتدپرس

تصویری که می بینید به عنوان عکس برتر World Press Photo Award انتخاب شد

عکس مربوط میشه به تراکم بیش از حد زندانی در زندانهای فیلیپین

عکاس: Noel Celis از خبرگزاری اسوشیتدپرس