رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر آلرژی بهاره دارید مصرف این مواد ممنوع!

اگر آلرژی بهاره دارید مصرف این مواد?ممنوع! – گوجه فرنگی – قارچ خوراکی – موز(سندرم آلرژی دهانی) – ماست – مواد غذایی خام – مواد غذایی تند(افزایش هیستامین)

اگر آلرژی بهاره دارید مصرف این مواد?ممنوع!

– گوجه فرنگی
– قارچ خوراکی
– موز(سندرم آلرژی دهانی)
– ماست
– مواد غذایی خام
– مواد غذایی تند(افزایش هیستامین)