رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یا شغل ایجاد نکرده‌اید یا عدد و رقم را نمی‎فهمید

واکنش جهانگیری به وعده‎ قالیباف: یا شغل ایجاد نکرده‌اید یا عدد و رقم را نمی‎فهمید/ کسی که بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، می خواهد مردم را فریب دهد

واکنش جهانگیری به وعده‎ قالیباف: یا شغل ایجاد نکرده‌اید یا عدد و رقم را نمی‎فهمید/ کسی که بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، می خواهد مردم را فریب دهد


جدیدترین خبرها