رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرتضی حاجی رييس ستاد انتخاباتی حسن روحانى در تهران شد

مرتضی حاجی رييس ستاد انتخاباتی حسن روحانى در تهران شد او در دولت اصلاحات مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت

مرتضی حاجی رييس ستاد انتخاباتی حسن روحانى در تهران شد

او در دولت اصلاحات مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت