رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زرادخانه نظامی برای دموکراسی!

زرادخانه نظامی برای دموکراسی! معاون ترامپ می‌گوید که ترامپ زرادخانه دموکراسی را با تجهیز بیشتر ارتش آمریکا دوباره خواهد ساخت!

زرادخانه نظامی برای دموکراسی!

معاون ترامپ می‌گوید که ترامپ زرادخانه دموکراسی را با تجهیز بیشتر ارتش آمریکا دوباره خواهد ساخت!


جدیدترین خبرها