رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه دیلی‌میل نوشت: همسر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور احتمالی فرانسه ۲۵سال از او بزرگتر و به مثابه مادربزرگش است

روزنامه دیلی‌میل نوشت: همسر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور احتمالی فرانسه ۲۵سال از او بزرگتر و به مثابه مادربزرگش است/همسر ماکرون ۷ نوه داردکه همگی بچه‌های وی از شوهر سابقش هستند

روزنامه دیلی‌میل نوشت: همسر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور احتمالی فرانسه ۲۵سال از او بزرگتر و به مثابه مادربزرگش است/همسر ماکرون ۷ نوه داردکه همگی بچه‌های وی از شوهر سابقش هستند


جدیدترین خبرها