رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد صلاحیت مهدی باقربیگی (بازیگر مشهور نقش مجید)

مهدی باقربیگی (بازیگر مشهور نقش مجید) که از اعضای فعلی شورای شهر اصفهان می باشد، در انتخابات پیش روی شورای شهر اصفهان از سوی هیت نظارت رد صلاحیت شده است

مهدی باقربیگی (بازیگر مشهور نقش مجید) که از اعضای فعلی شورای شهر اصفهان می باشد، در انتخابات پیش روی شورای شهر اصفهان از سوی هیت نظارت رد صلاحیت شده است


جدیدترین خبرها