رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیل گیتس :تا ۱۴ سالگی به فرزندانم اجازه استفاده از گوشی موبایل را نداده بودم!

بیل گیتس در مصاحبه با نشریه میرر: تا ۱۴ سالگی به فرزندانم اجازه استفاده از گوشی موبایل را نداده بودم!

بیل گیتس در مصاحبه با نشریه میرر: تا ۱۴ سالگی به فرزندانم اجازه استفاده از گوشی موبایل را نداده بودم!