رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وکیل عیسی سحرخیز از آزادی موکلش خبر داد

وکیل عیسی سحرخیز از آزادی موکلش خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی با بیان این مطلب که عیسی سحرخیز دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته از آزادی وی خبر داد.

وکیل عیسی سحرخیز از آزادی موکلش خبر داد.

محمود علیزاده طباطبایی با بیان این مطلب که عیسی سحرخیز دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته از آزادی وی خبر داد.