رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طنز

‏آدم نشناستشون فکر می‌کنه ژاپنی هستن و دارن به هم سایونارا می‌کنن!

‏آدم نشناستشون فکر می‌کنه ژاپنی هستن و دارن به هم سایونارا می‌کنن!


جدیدترین خبرها