رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


❌ فاکس نیوز: یک ناو آمریکایی با قایق های تندرو سپاه پاسداران مواجه شده است

فاکس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی مدعی شده است یک قایق تندرو سپاه پاسداران در فاصله یک کیلومتری به ناو شکن امریکایی uss mahan نزدیک شده/ ناو امریکایی تغییر مسیر داده است و نیروهای خود را مسلح کرده/ هیچ شلیک اخطاری رد و بدل نشده است

فاکس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی مدعی شده است یک قایق تندرو سپاه پاسداران در فاصله یک کیلومتری به ناو شکن امریکایی uss mahan نزدیک شده/ ناو امریکایی تغییر مسیر داده است و نیروهای خود را مسلح کرده/ هیچ شلیک اخطاری رد و بدل نشده است