رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین اولین ناو هواپیمابر ساخت خود را به آب انداخت

چین اولین ناو هواپیمابر ساخت خود را به آب انداخت با این ناو جدید، تعداد ناوهای هواپیمابر ناوگان دریایی چین به دو فروند رسید

چین اولین ناو هواپیمابر ساخت خود را به آب انداخت

با این ناو جدید، تعداد ناوهای هواپیمابر ناوگان دریایی چین به دو فروند رسید


جدیدترین خبرها