رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هواشناسی سیستان‌بلوچستان

هواشناسی سیستان‌بلوچستان: باد با سرعت ۷۵ کیلومتر همراه با گردوخاک شهرهای شمالی استان شامل هیرمند، زابل، هامون، نیمروز و زهک را در برگرفته

هواشناسی سیستان‌بلوچستان: باد با سرعت ۷۵ کیلومتر همراه با گردوخاک شهرهای شمالی استان شامل هیرمند، زابل، هامون، نیمروز و زهک را در برگرفته