رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دعوت از حسین دهباشی برای مجری گری مناظرات انتخاباتی بشرط انصراف از کاندیداتوری انتخابات شورای شهر

حسین دهباشی در توئیترش نوشته که از وی برای مجری گری مناظرات انتخاباتی دعوت کرده اند، بشرط انصراف از کاندیداتوری انتخابات شورای شهر تهران

حسین دهباشی در توئیترش نوشته که از وی برای مجری گری مناظرات انتخاباتی دعوت کرده اند، بشرط انصراف از کاندیداتوری انتخابات شورای شهر تهران