رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا یک موشک قاره پیما در اقیانوس آرام آزمایش کرد

آمریکا یک موشک قاره پیما در اقیانوس آرام آزمایش کرد رسانه‌های آمریکا از این اقدام واشنگتن به عنوان قدرت‌نمایی در مقابل کره شمالی یاد می‌کنند

آمریکا یک موشک قاره پیما در اقیانوس آرام آزمایش کرد

رسانه‌های آمریکا از این اقدام واشنگتن به عنوان قدرت‌نمایی در مقابل کره شمالی یاد می‌کنند