رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آئین ختم بخاری اهل سنت ایران در زاهدان بدون محدودیت خاصی برگزار شد.

علیرغم تبلیغات منفی شبکه های وهابی، دیروز آئین ختم بخاری اهل سنت ایران در زاهدان بدون محدودیت خاصی و  با حضور مقامات دولتی برگزار شد.

علیرغم تبلیغات منفی شبکه های وهابی، دیروز آئین ختم بخاری اهل سنت ایران در زاهدان بدون محدودیت خاصی و  با حضور مقامات دولتی برگزار شد.