رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت جدید ظریف:

توئیت جدید ظریف: فوری: نیروی دریایی ما در خلیج فارس – درست حدس زدید – و نه خلیج مکزیک حضور دارد. سوال این است که نیروی دریایی آمریکا ۷۵۰۰ مایل دور از خانه خود چه می کند

توئیت جدید ظریف:
فوری: نیروی دریایی ما در خلیج فارس – درست حدس زدید – و نه خلیج مکزیک حضور دارد. سوال این است که نیروی دریایی آمریکا ۷۵۰۰ مایل دور از خانه خود چه می کند