رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


❌ عامل انتشار شایعه بمب‌گذاری در بافت بازداشت شد

❌ عامل انتشار شایعه بمب‌گذاری در بافت بازداشت شد در پی انتشار خبر دروغی در فضای مجازی مبنی بر انجام عملیات تروریستی در شهرستان بافت و ایجاد التهاب و نگرانی در بین مردم کرمان، دادستانی این استان با رصد و اقدامات فنی عامل اصلی ساخت و انتشار این شایعه را شناسایی و بازداشت کرد

❌ عامل انتشار شایعه بمب‌گذاری در بافت بازداشت شد

در پی انتشار خبر دروغی در فضای مجازی مبنی بر انجام عملیات تروریستی در شهرستان بافت و ایجاد التهاب و نگرانی در بین مردم کرمان، دادستانی این استان با رصد و اقدامات فنی عامل اصلی ساخت و انتشار این شایعه را شناسایی و بازداشت کرد