رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نظرسنجی پيرامون انتخابات شوراهای‌شهر چهره های ورزشی، سینمایی و هنری

نتایج نظرسنجی پيرامون انتخابات شوراهای‌شهر؛ ۶۵٪ مردم تهران با کاندیدا شدن چهره های ورزشی، سینمایی و هنری مخالفند.

نتایج نظرسنجی پيرامون انتخابات شوراهای‌شهر؛ ۶۵٪ مردم تهران با کاندیدا شدن چهره های ورزشی، سینمایی و هنری مخالفند.